ایزی سهام

تحلیل تکنیکال سهم های بورس

هدف ۶۱۰۰ ریال
حد ضرر ۳۹۰۰ ریال
قیمت خرید ۴۱۲۰ ریال
قیمت فعلی ۵۸۶۰ ریال
وضعیت ۴۲.۲۳%

آپدیت در ۱۵ شهریور ورژن ۶.۹.۰

سیگنال خرید و فروش بورس